ویژگی ها:
    فیلم فیوزینگ پرینتر لیزری کانن MF-3010