هارد کونیکا مینولتا452\552\652
    ویژگی ها:
    قابلیت استفاده در دستگاه کونیکا مینولتا سری دوم(C452/C552/C652)

    قابلیت استفاده در دستگاه کونیکا مینولتا سری چهارم(C454/C554/C654/754)

    این محصول استوک می باشد.