ویژگی ها:
    ترانسفر بلت کونیکا مینولتا c451 - c452